Bergvärme

När det gäller värmeenergi så är jorden en stor och i princip outtömlig resurs, då solen värmer marken som lagrar energin. Det gör bergvärmepumpen till ett utmärkt val i Sverige då den normalt ger den största energibesparingen över året. Bergvärmepumpar hämtar sin energi från ett borrat hål i marken (bergvärme). I borrhålet förlägger man sedan en kollektorslang i vilken en vätska kallad brine som cirkuleraroch hämtar energi från berget till värmepumpen. För att borra till en bergvärmepump krävs att man ansöker om borrtillstånd. 


Fördelar med bergvärme

  • Ger den största ekonomiska besparingen. Många sänker sina elkostnader med upp till 80%.
  • Förnybar energi. Ett bra val för miljö och klimat.
  • Underhållsfritt.
  • Passar även på små tomter där utrymmet är begränsat.

Auktoriserad partner

Boka ett kostnadsfritt hembesök så berättar vi mer.